Tutkimukset - 1.11.2021

Tutkimus: Teknisen tuen tärkeimmät ominaisuudet

Tutkimus kertoo, että teknistä tukea halutaan selkosuomeksi ja vaivattomasti sillä hetkellä, kun ongelma esiintyy. IROResearch kysyi pyynnöstämme tuhannelta suomalaiselta mitkä asiat ovat tärkeimpiä, jotta tekninen tuki täyttää sille asetetut odotukset.

Tärkeintä on saada teknistä tukea omalla äidinkielellä

Mikä sinulle on tärkeintä, kun soitat tekniseen tukeen? Kaipaatko 24/7-valmiutta? Palvelua suomeksi? Ratkaisukeskeistä otetta ja selkeitä neuvoja? Kysyimme lokakuussa 2021 tuhannelta suomalaiselta:

Mitkä seuraavista teknisen tuen ominaisuuksista ovat sinulle merkityksellisimpiä? Aseta ominaisuudet tärkeysjärjestykseen.

IROResearch Oy & Moment Digital Oy | 10/2021

Vaihtoehtoina annettiin seuraavat:

Näin tutkimukseen osallistuneet suomalaiset vastasivat (taulukon värikoodien selitys alempana):

Tärkeimmäksi tutkimukseen osallistuneet nostivat sen, että teknisen tuen palvelua saa suomeksi/omalla äidinkielellään (31 %) , tämän jälkeen toivottiin maksutonta palvelua (20 %) ja sitä, että apua on saatavana aina, kun sitä tarvitsee (12 %). Ratkaisukyvykkyys , ”kerralla kuntoon”, tuli tärkeysjärjestyksessä neljänneksi 8 %:lla. Alla koko tärkeysjärjestys:

”Bottituet on perseestä”

Esitimme myös avoimen kysymyksen tutkimukseen osallistuneille:

Tuleeko mieleesi joku muu teknisen tuen ominaisuus, joka on sinulle merkityksellinen?

IROResearch Oy & Moment Digital Oy | 10/2021

Mitä haastavammasta ongelmasta on kyse, sitä tärkeämpää on päästä asiantuntijan, aidon ihmisen, kanssa asiaa ratkomaan. ”Ammattitaitoinen vastaaja. Bottituet on perseestä”, kiteytti tuntojaan yksi tutkimukseen osallistunut. Avoimeen kysymykseen yleisimmin toistuvat vastaukset olivat:

”Tuen antaja ei vähättele osaamistani tai tuen tarvetta, vaan vastaa kysymyksiini”

Ei yli- eikä aliarviointia, kiitos. Näin voisi tiivistää monen vastaajan toiveen toimivalle tekniselle tuelle. Taito kuunnella ja saada selkokielisesti ohjeita ”Vastaukset suomeksi, ei it-kielellä”. Muutama nosto avoimeen kysymykseen tulleista vastauksista (yht. 310 vastausta):

Pyydä koko tutkimustulos, klikkaa tästä >>


Tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto validoidaan henkilön ja annettujen vastausten suhteen. Validointi tapahtuu vertaamalla paneelihallintajärjestelmän ja vastausten taustatietoja keskenään, analysoimalla annettuja vastauksia, lomakkeen täyttöastetta sekä erinäisin loogisuustarkistuksin.  


Kts. myös ”Lähituesta etätukeen on lyhyt ja pitkä matka

Mistä kuluttajien käyttäytymisestä haluaisit tietää lisää?

Jaa:

Lue myös nämä

  • Paranna yrityksesi tuottavuutta ratkaisuillamme. Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.