Blogi - 30.9.2021

Psykologinen turvallisuus – miten vahvistan sitä työssäni tiiminvetäjänä?

Uskon, että psykologinen turvallisuudentunne työssä on kokonaisuus, joka rakentuu monesta pienestä, mutta tärkeästä osasesta. Psykologisen turvallisuuden kasvattaminen ja tukeminen on mielestäni työyhteisössä tärkeää erityisesti siksi, että sen avulla voidaan parantaa työtyytyväisyyttä, vähentää stressiä ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näiden asioiden ollessa kunnossa myös työntekijöiden vaihtuvuuden pienentäminen ja sitouttaminen on helpompaa. Tässä artikkelissa olen kuvannut niitä osasia, joihin pyrin vaikuttamaan omassa työssäni, rakentaakseni ja ylläpitääkseni psykologista turvallisuudentunnetta omassa tiimissäni ja koko työyhteisössäni.

Ennakoitavuus ja lupausten pitäminen

Varmasti itsestään selvin osa psykologisen turvallisuuden tunteesta syntyy siitä, että työympäristö on ennakoitava ja, että sovittuihin asioihin voidaan luottaa. Tämän vuoksi pidän itse visusti huolen siitä, että lupaamani asiat toteutuvat sovitulla tavalla ja aikataululla. Tämän lisäksi kerron tiimilleni tapahtuvista muutoksista aina mahdollisimman aikaisin, jotta heillä olisi aikaa valmistautua ja sopeutua niihin sekä mahdollisuuksien mukaan mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Avoin keskustelu, reiluus ja hyväksyvyys

Lisäksi, jotta tiimini tuntisi olonsa turvalliseksi, on heidän pystyttävä puhumaan sekä minulle että toisilleen avoimesti. Tämä korostuu sellaisissa tilanteissa, joissa ilmenee tyytymättömyyttä tai erimielisyyksiä. Myös näissä tilanteissa kaikkien on saatava äänensä kuuluviin pystyttävä kertomaan ajatuksistaan suoraan ja avoimesti, ilman ikäviä jälkiseuraamuksia. Itseltäni tämä edellyttää sitä, että hyväksyn kaikki tiimiläiseni mielipiteineen ja omina persooninaan ja olen valmis ottamaan vastaan myös poikkipuolisia mielipiteitä ja kritiikkiä sekä erityisesti korjaamaan palautteen perusteella omaa toimintaani, jotta psykologinen turvallisuus toteutuu.

Avoimuus sattuneista virheistä

Sen lisäksi, että ajatuksia ja mielipiteitä on voitava jakaa avoimesti, on ensiarvoisen tärkeää, että voimme tiimiläisteni kanssa käsitellä reilusti ja peittelemättä töissä sattuneita mokia. Tämän vuoksi kerron tiimiläisilleni avoimesti minulle sattuneista virheistä ja erehdyksistä. Tiimiläisteni kertoessa minulle heille sattuneista virheistä, keskitymme siihen, mikä on jatkossa oikea toimintatapa asian tekemiseen ja siihen, miten voimme sen toteutumistamme omalla toiminnallamme edistää. Kun tapahtuneet virheet myönnetään, korjataan ja niistä opitaan, voivat kaikki turvallisin mielin tehdä töitään tuntien, että mikäli virheitä yrittämisestä huolimatta sattuu, ei se ole noloa tai maailmanloppu.

Yhteinen aika ja läsnäolo

Itse näen asian niin, että vahvistaakseni tiimini psykologista turvallisuutta, on minun tunnettava tiimini ja heidän on tunnettava minut. Ennen etätyötä, lähes koko tiimini työskennellessä samalla toimipisteellä, kävi tämä kuin itsestään. Oma työpisteeni oli tiimiläisteni pisteiden vieressä ja kuljin työntekijöideni työpisteillä keskustellen heidän kanssaan niin työ- kuin muistakin asioista. Lisäksi useimmiten joku tiimistäni sattui kanssani samaan aikaan kahville tai syömään, jolloin juttelu kävi luonnostaan.

Siirryttäessä etätöihin, vaati keskustelun ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen enemmän vaivaa ja kekseliäisyyttä. Eräänlaiseksi ratkaisuksi tähän nousivat pienet, muutaman kerran viikossa olevat Teams-tuokiot, jossa minä ja työmme luonteen vuoksi vain pari työntekijää kerrallaan pidämme virtuaalisen kahvihetken yhdessä.

Krista Heinonen, tiiminvetäjä, Moment Digital

Tämän lisäksi olemme yhteydessä viestein ja soittelemme toisillemme pienellä kynnyksellä.

Välittäminen, arvostus ja vaivannäkö

Usko, että tiimiläiseni viihtyvät työssään paremmin ja tuntevat olonsa turvalliseksi, jos he aistivat minun välittävän tiimistä ja kaikista sen yksilöistä aidosti.

Välittäminen näkyy tiimiläisille paitsi aitona läsnäolona ja kiinnostuksena, myös kannustavina ja ystävällisinä sanoina haastavinakin hetkinä. Tärkeä osa tätä on myös tiimiläisten yksilöllisten vahvuuksien ja onnistumisten huomioiminen sekä niiden pukeminen sanoksi.

Sanojen ja käyttäytymisen lisäksi välittäminen on tiimiläisten toiveiden kuuntelemista ja esimerkiksi heidän kannaltaan hankalien toimintamallien korjaamista toimiviksi viipymättä.

Näistä seikoista huolimatta, ei elämän ja työn epävarmuutta pystytä täysin poistamaan eikä varmasti luomaan kenellekään täydellistä turvallisuuden tunnetta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tiiminvetäjän ja esihenkilön roolit ovat mitä suurimmissa määrin palveluammatteja, joissa toimivana minun ensisijainen tehtäväni on luoda tiimilleni sellaiset puitteet, että he tuntevat olonsa niin turvallisiksi, arvostetuiksi ja tärkeiksi kuin vain mahdollista ja tilanteiden muuttuessa, sopeuttaa tähän muutokseen tapojani rakentaa ja vaalia psykologista turvallisuudentunnetta tiimissäni.

Empaattisin terveisin,

Krista Heinonen

Tiiminvetäjä

045 7884 3502

Jaa:

Lue myös nämä

  • Paranna yrityksesi tuottavuutta ratkaisuillamme. Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.