IT-kartoituspalvelu

Tiedätkö mitä toimenpiteitä it-ympäristön kehittäminen omassa yrityksessäsi vaatii ja miten ne kannattaa priorisoida? Me tiedämme.

Kartoituspalvelu selkiyttää IT-ympäristön nykytilanteen, ohjaa oikeiden valintojen tekemiseen, johtaa kustannusten alenemiseen sekä helpottaa tulevaisuuden budjetointia.

Mitä kartoituspalvelu sisältää?

Kartoituspalvelun avulla käydään läpi kaikki asiakkaan IT-järjestelmät, työasemat, palvelimet, verkot ja ohjelmistot. Näiden pohjalta muodostetaan kattava dokumentti IT-ympäristönne nykytilanteesta. Asiantuntijamme analysoivat tiedon ja luovat osa-aluekohtaiset kehitysehdotukset ja aikataulutukset järjestelmä-, laitteisto- ja ohjelmistopäivityksiä koskien.

IT-kartoituksen laajuus mukautetaan yrityksenne tarpeita vastaavaksi ja toteutetaan siten, että se tuottaa yrityksellenne mahdollisimman paljon lisäarvoa.

Annamme asiantuntemuksemme IT-päätöstenne tueksi. Tavoitteemme on tukea ydinliiketoimintanne kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomiomme EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kaikissa ratkaisuissamme ja autamme yritystänne tietosuoja-asetuksen tuomien velvoitteiden huomioinnissa.

Milloin IT-kartoitus on ajankohtainen?

Kartoituspalvelun kolme eri tasoa

1. Peruskartoitus

Kartoitetaan ja dokumentoidaan liiketoimintanne kannalta tärkeimmät IT-palvelut, kuten:

Toteutustapa:

Kartoitus toteutetaan haastattelemalla asiakkaan nimeämää yrityksen IT-palveluista vastaavaa henkilöä/henkilöitä.

Kerätty tieto analysoidaan Moment Digitalin eri osa-alueiden asiantuntijoiden toimesta ja muodostetaan ratkaisuehdotukset.

Lopputulos:

Yritys saa ajantasaisen ja helposti ylläpidettävän dokumentaation nykyisestä IT-ympäristöstään liiketoiminnan kannalta tärkeimpien IT-palveluiden osalta.

Havaittujen selkeiden puutteiden ja tarpeiden perusteella asiakkaalle tehdään kehitysehdotus muutoksista/hankinnoista nykyiseen IT-ympäristöön liittyen.

Kehitysehdotus toimitetaan 3 arkipäivän kuluessa siitä, kun olemme keränneet kaikki tarvitsemamme tiedot.

2. Laaja kartoitus

Kartoitetaan ja dokumentoidaan liiketoimintanne kannalta tärkeimmät IT-palvelut, kuten:

  • Palvelimet
  • Työasemat
  • Verkko- ja tietoliikenneyhteydet
  • IT-tuki
  • Tallennus- ja varmistusratkaisut
  • Tietoturva 

Havaittujen kehityskohteiden osalta asiantuntijamme määrittävät tietoturvalliset ratkaisuvaihtoehdot, joiden pohjalta asiakkaalle tuotetaan selkeä ratkaisuehdotus.

Toteutustapa:
Kartoitus toteutetaan haastattelemalla Asiakkaan nimeämää yrityksen IT-palveluista vastaavaa henkilöä/henkilöitä. Lisäksi asiantuntijamme tutustuu Asiakkaan tiloissa IT-ympäristöön. Tarvittaessa käytetään tilanteeseen parhaiten soveltuvia ohjelmistoja laajemman tiedon hankkimiseen ja analysointiin. Kerätty tieto analysoidaan Moment Digitalin eri osa-alueiden asiantuntijoiden toimesta ja muodostetaan kehitysehdotukset. Tämän jälkeen keräämme budjetääriset tarjoukset ehdotusten kustannusvaikutuksista.

Lopputulos:
Asiakas saa ajantasaisen ja helposti ylläpidettävän dokumentaation nykyisestä IT-ympäristöstään. Havaittujen kehityskohteiden perusteella asiakkaalle esitetään kattava ratkaisuehdotus, joka sisältää kuvaukset suositelluista ratkaisuista perusteluineen ja kustannuksineen.

Ratkaisuehdotus toimitetaan asiakkaalle 5 arkipäivän kuluessa siitä, kun kaikki tarvittava tieto on kerätty ja kartoituskäynti on tehty.


3. Kokonaisvaltainen kartoitus

Kartoitetaan ja dokumentoidaan asiakkaan kanssa sovitut IT-palvelut sekä mahdolliset tietoturvauhat (haavoittuvuudet). Huomioidaan IT-palveluiden vaikutus käyttäjiin, kuten työntekijöiden ja mahdollisesti loppuasiakkaiden käyttäjäkokemus. Lisäksi eritellään nykyisen ympäristön kustannukset.

Toteutustapa:
Haastatellaan asiakkaan nimeämää IT-palveluista vastaavaa henkilöä tai henkilöitä sekä valittua joukkoa IT:n vaikutuspiirissä olevia henkilöitä kuten yrityksen työntekijät ja/tai loppuasiakkaat.

Tämän lisäksi projektiin nimetty asiantuntija tutustuu asiakkaan tiloissa IT-ympäristöön. Tarvittaessa käytetään erilaisia hyväksi todettuja ohjelmistoja laajemman tiedon hankkimiseen ja analysointiin.

IT-ympäristön tietoturvan arvioinnin apuna käytetään muuan muassa F-Secure Radar -ohjelmistoa.

Kerätty tieto analysoidaan Moment Digitalin eri osa-alueiden asiantuntijoiden toimesta ja muodostetaan kehitysehdotukset.

Lopputulos:
Asiakas saa kokonaisvaltaisen, ajantasaisen ja helposti ylläpidettävän dokumentaation nykyisestä IT-ympäristöstään. Asiakkaalle valmistellaan kattava etenemissuunnitelma perusteluineen. Se sisältää mm. kuvauksen

Etenemissuunnitelmaan kirjataan myös riskianalyysin ja laadun parantamisen selvityksen tulokset ja suhteutetaan ne tarvittaviin muutoksiin.

Etenemissuunnitelma jaksotetaan asiakkaan kanssa yhteisesti sovitulle aikavälille (esimerkiksi 3 vuotta).

Etenemissuunnitelma toimitetaan asiakkaalle 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun kaikki tarvittava tieto on kerätty ja kartoituskäynti on tehty.

Tilaa yrityksellesi IT-kartoitus tai kysy lisää!

  • Paranna yrityksesi tuottavuutta ratkaisuillamme. Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.