Tavoiteasetanta ja hinnoittelufilosofia

Mikä on sinun yrityksessäsi asiakaspalvelun tarkoitus? Mitä asiakaspalvelulla halutaan saavuttaa? Hinnoittelumallillakin voidaan ohjata tekemistä kohti asetettua tavoitetta.

Kaikki lähtee asiakaspalvelun olemassaolon tarkoituksesta

Jotta yhteistä asiakaspalvelua voidaan allianssissa kehittää, on ensin asiakaspalvelun olemassaolon tarkoituksen oltava kirkas. Tämä on vaihe, jota ei voida sivuuttaa. Kun yritykselläsi on selkeä ja kirkas näkemys oman asiakaspalvelun olemassaolon tarkoituksesta ja keskeisistä onnistumisen mittareista eri palvelukanavissa ja -kokonaisuuksissa, rakennamme yhdessä yhteistyöhön soveltuvan hinnoittelumallin tukemaan em. tavoitteiden toteutumista. Mikäli tarvitsette apua näkemyksen kirkastamisessa ja selkeytyksessä, suosittelemme yhteistyöneuvottelujen tai käyttöönottoprojektin yhteydessä toteutettavaa Asiakaspalvelun auditointi ja kartoitusprojektiamme.

Hinnoittelu- ja kaupallinen malli tukemaan tavoitteita

Filosofiamme on rakentaa palvelun hinnoittelu ja kaupallinen malli lopulta kannustamaan molempia osapuolia saavuttamaan asiakkaidemme keskeiset asiakaspalvelua koskevat tavoitteet. Toimialamme perinteinen minuutteihin ja kappaleisiin perustuva malli ei joka tilanteessa tätä tue. Asiakaspalvelun tavoitteet voivat eri palvelukanavissa ja palvelukokonaisuuksissa olla hyvin erilaiset, ja on tärkeää katsoa yrityksen asiakaspalvelua yhden monoliittisen kokonaisuuden sijaan useasta osa-alueesta koostuvana. Asiakaspalvelukontaktit voidaankin karkeasti jakaa seuraaviin kategorioihin, jotka voivat olla osittain päällekkäiset:

Jokainen asiakkuutemme on oman kaltaisensa, ja määrittelemme yhdessä asiakkaamme kanssa joko neuvotteluvaiheessa tai käyttöönottoprojektivaiheessa palveluun soveltuvan kontaktien luokittelun. Luokittelun pohjalta luomme valituille luokille oman hinnoittelumallinsa, joka parhaiten kannustaa Moment Digitalia ja asiakastamme yhdessä saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

Esittelemme mielellämme tarkemmin eri luokille soveltuvia hinnoitteluperiaatteita.

Haluatko tietää lisää tavoiteasetannasta ja hinnoittelufilosofiastamme?

Marja Kortelainen

Senior Account Manager, Asiakaskohtaamisliiketoiminta

0400 14 13 19

  • Paranna yrityksesi tuottavuutta ratkaisuillamme. Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.