Blogi - 29.6.2020

Kokonaisulkoistus vaatii avointa ja rehellistä yhteistyötä

Kun yritys lähestyy meitä ilmoittaen halustaan ulkoistaa koko asiakaspalvelun, on se meille arkipäivää ja rutiinia eli meidän ydinosaamisaluettamme. Asiakasyrityksemme puolestaan haluavat keskittyä omaan ydinosaamiseensa, jota kilpailijoiden on vaikea matkia ja jonka yritys pystyy suorittamaan muita yrityksiä paremmin. Kokonaisulkoistus vaatii onnistuakseen avointa ja rehellistä yhteistyötä heti ensitapaamisesta lähtien.

Me voimme palveluntarjoajana antaa heille oman asiantuntemuksemme ja erityisosaamisemme sekä palvelun joustavuuden, helppouden ja riskittömyyden. Tämän ohella ulkoistustoiminto lisää asiakasyrityksen joustavuutta ja kustannustehokkuutta, vaikkakaan se ei nykypäivän asiantuntijaorganisaatiolle ulkoistettaessa olekaan suurin syy ulkoistamiseen päätymisessä.

Asiakkaan kulttuurin omaksuminen

Kokonaisulkoistaminen vaatii paljon luottamusta sopimuspuolien välillä. Mitä suuremmasta ja kokonaisvaltaisemmasta ulkoistuksesta on kysymys, sitä enemmän vaaditaan ulkoistamispalveluja tarjoavalta yritykseltä ja sen henkilöstön toimintatavalta.

Haaste ei todellakaan ole pieni, ja varsinkin alussa tieto asiakkaan kulttuurista saattaa olla ohutta. Myös ulkoistavan yrityksen on kasvatettava omaa osaamistaan ostetun palvelun hallinnassa. Kun kyseessä on partnership, on yrityksen ja palveluntuottajan suhde läheistä yhteistyötä, joka kehittyessään parantaa molempien kilpailukykyä. Kumppanuudessa, jossa yhteistyö on syvällistä, toimittajalta odotetaan aloitteellisuutta, erikoisosaamista ja osallistumista palvelun suunnitteluun. Suhde on myös avoimempi verrattuna pelkkään hinta- ja laatukilpailuttamiseen.

Strateginen kumppanuus

Strategisessa kumppanuudessa toimittaja valitaan sen koko verkoston ja kehityskyvyn perusteella.

Osapuolten tavoitteita tukevat yhteiset päämäärät: tyytyväiset loppuasiakkaat, erinomainen palvelu ja parantunut kannattavuus.

Business-to-business -myyntiprosessit ovat monimutkaistuneet ja ostajilla on nykyään aikaisempaa suurempi valta. Ostajat haluavat tavata myyjäkandidaatit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nähdäkseen onko yritys tarpeeksi luotettava ja halutaanko ostoprosessia jatkaa. Ostaja toivoo vaivattomuutta, nopeaa reagointia ja henkilökohtaista otetta kohtaamisissa ja verkkoasioinnissa pystyäkseen tekemään parhaan mahdollisen ostopäätöksen.

Asiakkaan liiketoiminnan kasvattaminen

Jotta yhteistyösuhde toimii ja kehittyy, vaaditaan molemmilta osapuolilta luottamusta, avoimuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Esimerkkiyrityksemme ei johda tekemäänsä ulkoistusta auktoriteettiin perustuen, vaan tehtäviin ja vastuisiin kiinnittyvien roolien kautta. Asiakaspalvelua hoitavat ulkoistetut palveluneuvojat hoitavat asiakastoimeksiantoja hyvin itsenäisesti.

Moment Digitalin tavoitteet palveluntarjoajana ovat

tämä kaikki kannattavasti.

Avoimuuden merkitys kokonaisulkoistuksessa

Avoimuus ja läpinäkyvyys on osoittautunut parhaaksi toimintatavaksi yhteistyöprosessien jokaisessa vaiheessa ja kaikilla organisaatiotasoilla. Myös vaikeat asiat, esim. tilapäinen resurssipula satunnaisten, tavallista vilkkaampien ruuhkahuippujen aikana on avoimesti otettu esille; ja joka kerta on yhteinen molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu löydetty.

Asiakasyrityksen luottamus jokaiseen tiimin työntekijään heijastuu kaikessa arkisessa tekemisessä, jota halutaan palkita positiivisella välittämisen ilmapiirillä ja tahtotila huipentuu pari kertaa vuodessa koko asiantuntijatiimille järjestettävillä iloisilla juhlilla.

Niin pientä asiaa ei olekaan, etteikö sitä kannattaisi nostaa esille ja keskusteluihin; eikä niin isoa asiaa, että se pitäisi jättää keskusteluiden ulkopuolelle.

Kannustan kaikki muitakin heiluttamaan avoimuuden lippua!

Jaa:

Lue myös nämä

  • Paranna yrityksesi tuottavuutta ratkaisuillamme. Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.